Eldon to teraz nVent HOFFMAN — część prężnej firmy elektrycznej nVent. W ramach nVent HOFFMAN dziedzictwo firmy Eldon w zakresie innowacji produktowej i sprawna współpraca będzie trwać nadal, a rozległe zasoby nVent tylko je umocnią.

Razem jesteśmy silniejsi. Nasza połączona organizacja oferuje rozszerzoną globalną ofertę produktów dzięki lokalnej produkcji i zaopatrzeniu oraz elastycznemu i wykwalifikowanemu personelowi na całym świecie. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej wiadomości